4. ročník

  Na tomto místě máte k dispozici soubory, které využijete v hodinách i domácí přípravě. Jedná se o zazipované složky, které je potřeba stáhnout do počítače a rozbalit, aby mohly správně fungovat veškeré odkazy. 
    V souboru "Domácí úkoly" najdete příklady tvořící minimum, které je potřeba vypočítat, abyste si upevnili dovednosti získané v hodině. Všechny příklady jsou doplněny výsledky, které otevřete po kliknutí na příslušný odkaz nebo je naleznete přímo v souboru výsledky. Každý příklad je po vypočtení nutné zkontrolovat a v případě neúspěchu mu věnovat další pokus. Pokud ani opakovaná snaha nepovede ke správnému výsledku, zahajte následující hodinu dotazem na daný problém. Kontrolou DÚ na začátku hodiny vás učitel nesleduje, jestli pracujete doma, ale vytváří prostor pro řešení případných problémů. Odpověď:"Nevím, jestli mi to vyšlo." neexistuje a nahraďte ji například: "Vím, že mi to nevyšlo, a chci vědět proč." nebo "Vyšlo! Chci další...".
    Soubory "Pracovní listy" jsou tematicky rozděleny a představují pro vás náhradu učebnice i sešitu. Čas, který bychom v hodině strávili zápisem teorie je neefektivně strávený. Proto je veškerá teorie včetně vzorců, grafů a pomocných obrázků na pracovních listech připravena. V hodině takto získaný čas věnujeme spíše řešení problémů, prohlubování učiva a opakování. Proto pracovní listy pravidelně noste. Pro tisk je vhodnější pdf. verze. Verze odt. je přiložena pro případné úpravy - zvětšení pracovního prostoru apod. V případě problémů s tiskem je samozřejmě možné potřebný obsah opsat například do sešitu. V elektronické formě obsahují pracovní listy řešené příklady, které vám mohou pomoci v pochopení učiva doma. Řešení využijte v případě, že jste ve výuce nebyli nebo si dané postupy potřebujete připomenout.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
Analytická geometrie - pracovní listy  1545k v. 1 Oct 24, 2010, 5:01 AM Tomáš Kopec
ċ

Download
Domácí úkoly  901k v. 1 Oct 24, 2010, 5:00 AM Tomáš Kopec
ċ

Download
Posloupnosti - pracovní listy  641k v. 1 Oct 24, 2010, 5:00 AM Tomáš Kopec