Chodím do 2. ročníku

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Příklady k procvičení před 1. čtvrtletkou  44k v. 1 Nov 10, 2010, 2:16 AM Tomáš Kopec
Ċ
View Download
Příklady k procvičení iracionálních rovnic a soustav   37k v. 1 Nov 29, 2010, 10:54 AM Tomáš Kopec
Ċ
View Download
Příklady k procvičení kvadratických rovnic  38k v. 1 Nov 29, 2010, 10:53 AM Tomáš Kopec
Ċ
View Download
Příklady k procvičení před 3. čtvrtletkou  95k v. 1 Mar 19, 2011, 5:08 AM Tomáš Kopec
ċ

Download
Příklady k procvičení exponenciální funkce  344k v. 2 Jan 12, 2012, 2:08 AM Tomáš Kopec
Ċ
View Download
Příklady k procvičení goniometrických funkcí  65k v. 1 Apr 29, 2011, 9:10 AM Tomáš Kopec
Ċ
View Download
Příklady k procvičení kvadratické funkce  75k v. 1 Nov 24, 2010, 11:14 AM Tomáš Kopec
Ċ
View Download
Příklady k procvičení logaritmů  66k v. 2 Feb 4, 2011, 5:20 AM Tomáš Kopec
Ċ
View Download
Příklady k procvičení logaritmování  50k v. 1 Feb 27, 2011, 1:23 AM Tomáš Kopec
Ċ
View Download
Příklady k procvičení mnohoúhelníků  79k v. 1 May 19, 2011, 9:24 PM Tomáš Kopec
Ċ
View Download
Příklady k procvičení nepřímé úměrnosti  222k v. 1 Dec 28, 2010, 10:39 PM Tomáš Kopec
Ċ
View Download
Příklady k procvičení Pythagorovy věty  61k v. 1 Apr 11, 2011, 10:28 AM Tomáš Kopec
ċ

Download
Příklady k procvičení shodných zobrazení  1196k v. 2 Apr 12, 2012, 12:52 AM Tomáš Kopec
Ċ
View Download
Příklady k procvičení vlastností funkcí  127k v. 1 Dec 5, 2010, 11:27 PM Tomáš Kopec
Ċ
View Download
Příklady k procvičení kvadratického trojčlenu  50k v. 1 Nov 29, 2010, 10:55 AM Tomáš Kopec