Jak na ...

    Na této stránce najdete návody, jak zvládnout základy vybraných kapitol středoškolského učiva, a zároveň si můžete získané dovednosti upevnit na jednoduchých příkladech. Návody můžete využít v případě, že jste se nemohli účastnit výuky, jako opakování na písemku nebo v rámci přípravy k maturitě.