Jak na ...‎ > ‎

Kvadratické funkce

K tomu, abychom zvládli učivo o kvadratických funkcích, potřebujeme znát obecné zadání kvadratické funkce. Připomeňme si proto, že kvadratická funkce je každá funkce zadaná rovnicí y = a 2 + b x + c , kde ab, c jsou libovolná reálná čísla ( a různé od nuly). Dále je užitečné pamatovat si, že grafem kvadratické funkce je parabola. V rámci učiva o kvadratických funkcích se můžete setkat s následujícími základními typy úloh:
    Určení hodnoty kvadratické funkce v bodě
    Sestrojení grafu pomocí transformací základního grafu
    Sestrojení grafu pomocí tabulky
    Určení oboru hodnot
    Určení průsečíků grafu se souřadnicovými osami