Jak na ...‎ > ‎Kvadratické funkce‎ > ‎

Hodnota kvadratické funkce v bodě

    Za základní úlohu při práci s funkcemi lze považovat určení její hodnoty v jistém bodě. K jejímu úspěšnému zvládnutí je vhodné si připomenout, že v zápisu y = f (x ) nazýváme hodnotou (funkční hodnotou) y a bodem označujeme proměnnou x. Vznikají tedy dva typy úloh, v nichž dosazujeme buďto za x nebo za y. Postup řešení si můžete prohlédnout na následujícím řešeném příkladu:

The gadget spec URL could not be found

    Pokud jste danou úlohu pochopili, vyzkoušejte si několik úkolů z následující animace. Pokud se vám podaří je opakovaně správně vyřešit, můžete se posunout k dalšímu problému.

Embed gadget

The gadget spec URL could not be found