Jak na ...‎ > ‎Kvadratické funkce‎ > ‎

Průsečíky grafu kvadratické funkce se souřadnicovými osami

    Pro určení souřadnic průsečíků grafu se souřadnicovými osami není potřeba graf sestrojovat. I kdybychom graf měli k dispozici, je potřeba počítat s tím, že jakékoli grafické odečítání hodnot nemusí být přesné. Souřadnice průsečíků proto vypočítáme. Vycházíme přitom z toho, že každý bod ležící na ose x má y - ovou souřadnici rovnu 0. Pro určení souřadnic průsečíku grafu s osou x proto do zadání funkce dosadíme za y číslo 0. Ze stejného důvodu pak při určení souřadnic průsečíku grafu s osou y dosadíme do zadání funkce 0 za x. Postup si můžete prohlédnout na následujícím řešeném příkladu:


Pokud jste určení souřadnic průsečíků grafu se souřadnicovými osami pochopili, vyzkoušejte si několik úkolů z následující animace. Pokud se vám podaří je opakovaně správně vyřešit, danou problematiku jste zvládli.

Embed gadget