Jak na ...‎ > ‎Kvadratické funkce‎ > ‎

Sestrojení grafu pomocí tabulky

    Graf kvadratické funkce, podobně jako grafy dalších funkcí, můžeme sestrojit pomocí tabulky. Při znalosti tvaru paraboly postačí do tabulky relativně malý počet hodnot, je však vhodné, aby mezi nimi byl vrchol jako významný bod grafu. Pro výpočet x - ové souřadnice vrcholu paraboly, která je grafem funkce y = ax2 + b x + c, platí:

    Pokud jste sestrojení grafu kvadratické funkce pomocí tabulky pochopili, vyzkoušejte si několik úkolů z následující animace. Pokud se vám podaří je opakovaně správně vyřešit, můžete se posunout k dalšímu problému.

Embed gadget