Jak na ...‎ > ‎Kvadratické funkce‎ > ‎

Určení oboru hodnot kvadratické funkce

    Při určení oboru hodnot kvadratické funkce vyjdeme ze základní představy o jejím grafu. Grafem kvadratické funkce y = a x2 + b x + c je parabola, která může být v soustavě souřadnic ve dvou základních polohách:

 
nebo

    Obor hodnot se vztahuje k hodnotám funkce, tedy k y. Při znalosti dvou výše uvedených variant grafu není nutné graf sestrojovat - k určení oboru hodnot postačít vypočítat y - ovou souřadnici vrcholu. Úlohu si vyyzkoušejte na následující animaci. V případě problémů použijte nápovědu.


Embed gadget