Jak na ...‎ > ‎Lineární funkce‎ > ‎

Hledání zadání funkce

    Častou úlohou související s lineární funkcí je nalezení její rovnice. K určení této rovnice potřebujeme znát souřadnice dvou bodů ležících na grafu funkce. Tyto body mohou být přímo součástí zadání nebo je odečteme ze zadaného grafu. Postup řešení tohoto druhu úloh si můžete prohlédnout na následujícím řešeném příkladu:

    Pokud jste postup hledání zadání lineární funkce pochopili, vyzkoušejte si několik úkolů z následující animace. Pokud se vám podaří je opakovaně správně vyřešit, danou problematiku jste zvládli.