Jak na ...‎ > ‎Lineární funkce‎ > ‎

Sestrojení grafu lineární funkce

    Pokud není definiční obor lineární funkce omezen, je jejím grafem přímka. Pro její sestrojení nám tedy postačí tabulka se dvěma body. Postup si můžete prohlédnout na následujícím řešeném příkladu:

    
    Pokud jste sestrojení grafu lineární funkce pochopili, vyzkoušejte si několik úkolů z následující animace. Pokud se vám podaří je opakovaně správně vyřešit, můžete se posunout k dalšímu problému.

Embed gadget    Pokud je definiční obor lineární funkce omezen, znamená to, že grafem nebude celá přímka, ale pouze její část. Bude - li například definičním oborem oboustranně omezený interval, pak grafem lineární funkce bude úsečka. V takovém případě je vhodné do tabulky dosadit přímo krajní body definičního oboru (abychom měli oba krajní body úsečky).
Daný problém si opět můžete vyzkoušet na následující animaci. Budete - li řešit opakovaně správně, máte problematiku dobře zvládnutu.