Jak na ...‎ > ‎Lineární funkce‎ > ‎

Určení oboru hodnot

    Pokud je definičním oborem lineární funkce omezený interval, bude její grafem úsečka. Pro určení oboru hodnot nebude nutné tuto úsečku sestrojovat, ale postačí určit y - ové souřadnice krajních bodů. Postup si můžete prohlédnout na následujícím příkladu:

Pokud jste určení definičního oboru lineární funkce pochopili, vyzkoušejte si několik úkolů z následující animace. Pokud se vám podaří je opakovaně správně vyřešit, danou problematiku jste zvládli.